מאמרים 

מלחמת יום הכיפורים מבט חדש

חקר ההיסטוריה של מלחמות ישראל ובכלל, הינו דינאמי . ככל שאנו מתרחקים מהמלחמה, אנחנו נפגשים עם מידעים חדשים שלא מעט משנים את המחקרים עד כה.​

מלחמת יום הכיפורים מבט חדש

חקר ההיסטוריה של מלחמות ישראל ובכלל, הינו דינאמי . ככל שאנו מתרחקים מהמלחמה, אנחנו נפגשים עם מידעים חדשים שלא מעט משנים את המחקרים עד כה.​

מלחמת יום הכיפורים מבט חדש

חקר ההיסטוריה של מלחמות ישראל ובכלל, הינו דינאמי . ככל שאנו מתרחקים מהמלחמה, אנחנו נפגשים עם מידעים חדשים שלא מעט משנים את המחקרים עד כה.​

המוכנות הלוגיסטית של כוחות היבשה למלחמת יום הכיפורים​

 

 

מאמר מאת:  אל"מ (ד') רולנד אלוני

 

מן המפורסמות הוא שהמחקרים בהיסטוריה הצבאית עוסקים לרוב בניתוח ולימוד התהליכים המדיניים והצבאיים של מבצעים ומלחמות, ופחות עוסקים בהיבט הלוגיסטי אשר נועד להבטיח את יכולת הפעולה של הכוחות הלוחמים, לביצוע משימותיהם.

ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה בימיה הראשונים ואת האירועים שקדמו למלחמה הקדישה פרק מיוחד למחסני החירום ולמצב, מבחינת הכשירות וההכנות למלחמה. עיקר התייחסות הוועדה היה לימים הראשונים, ימי הגיוס וההתארגנות, לרבות תנועת הכוחות לחזיתות. היו אלה ימים של "התארגנות בשיטת הפניקה" כהגדרת האלוף נחמיה קיין  בוועדת אגרנט". משום הגדרת מטרותיה, הוועדה לא עסקה בפעילות  הלוגיסטית שנמשכה מאז מלחמת ששת הימים, אשר השפעתה על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה הייתה מכרעת.

 

 

 

. במלחמת יום הכיפורים נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לשמש כקצין קישור בפיקוד הדרום, משם עברתי לשמש כעוזר קצין אפסנאות באוגדה 143. מייד בסיום המלחמה נמניתי עם צוות לקחי המלחמה בפיקוד הצפון שמונה על ידי ראש מה"ד, האלוף מאיר זורע. כן הייתה לי הזכות להימנות עם הכותבים  של הספר "הסורים על הגדרות- פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" בו עסקתי בפרק הלוגיסטי של הפיקוד במלחמה. מאמר בנושא פורסם בביטאון צה"ל , "מערכות" בשנה 1998.

 

. עדות האלוף נחמיה קיין בוועדה, פרק ימ"חים, ע' 119. הערה: דוח ועדת אגרנט ועדויות מסוימות הותרו לפרסום ומופיעות באתר של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון    

המוכנות הלוגיסטית של כוחות היבשה למלחמת יום הכיפורים​

 

 

מאמר מאת:  אל"מ (ד') רולנד אלוני

 

מן המפורסמות הוא שהמחקרים בהיסטוריה הצבאית עוסקים לרוב בניתוח ולימוד התהליכים המדיניים והצבאיים של מבצעים ומלחמות, ופחות עוסקים בהיבט הלוגיסטי אשר נועד להבטיח את יכולת הפעולה של הכוחות הלוחמים, לביצוע משימותיהם.

ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה בימיה הראשונים ואת האירועים שקדמו למלחמה הקדישה פרק מיוחד למחסני החירום ולמצב, מבחינת הכשירות וההכנות למלחמה. עיקר התייחסות הוועדה היה לימים הראשונים, ימי הגיוס וההתארגנות, לרבות תנועת הכוחות לחזיתות. היו אלה ימים של "התארגנות בשיטת הפניקה" כהגדרת האלוף נחמיה קיין  בוועדת אגרנט". משום הגדרת מטרותיה, הוועדה לא עסקה בפעילות  הלוגיסטית שנמשכה מאז מלחמת ששת הימים, אשר השפעתה על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה הייתה מכרעת.

 

 

 

. במלחמת יום הכיפורים נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לשמש כקצין קישור בפיקוד הדרום, משם עברתי לשמש כעוזר קצין אפסנאות באוגדה 143. מייד בסיום המלחמה נמניתי עם צוות לקחי המלחמה בפיקוד הצפון שמונה על ידי ראש מה"ד, האלוף מאיר זורע. כן הייתה לי הזכות להימנות עם הכותבים  של הספר "הסורים על הגדרות- פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" בו עסקתי בפרק הלוגיסטי של הפיקוד במלחמה. מאמר בנושא פורסם בביטאון צה"ל , "מערכות" בשנה 1998.

 

. עדות האלוף נחמיה קיין בוועדה, פרק ימ"חים, ע' 119. הערה: דוח ועדת אגרנט ועדויות מסוימות הותרו לפרסום ומופיעות באתר של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון    

המוכנות הלוגיסטית של כוחות היבשה למלחמת יום הכיפורים​

 

 

מאמר מאת:  אל"מ (ד') רולנד אלוני

 

מן המפורסמות הוא שהמחקרים בהיסטוריה הצבאית עוסקים לרוב בניתוח ולימוד התהליכים המדיניים והצבאיים של מבצעים ומלחמות, ופחות עוסקים בהיבט הלוגיסטי אשר נועד להבטיח את יכולת הפעולה של הכוחות הלוחמים, לביצוע משימותיהם.

ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה בימיה הראשונים ואת האירועים שקדמו למלחמה הקדישה פרק מיוחד למחסני החירום ולמצב, מבחינת הכשירות וההכנות למלחמה. עיקר התייחסות הוועדה היה לימים הראשונים, ימי הגיוס וההתארגנות, לרבות תנועת הכוחות לחזיתות. היו אלה ימים של "התארגנות בשיטת הפניקה" כהגדרת האלוף נחמיה קיין  בוועדת אגרנט". משום הגדרת מטרותיה, הוועדה לא עסקה בפעילות  הלוגיסטית שנמשכה מאז מלחמת ששת הימים, אשר השפעתה על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה הייתה מכרעת.

 

 

 

. במלחמת יום הכיפורים נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לשמש כקצין קישור בפיקוד הדרום, משם עברתי לשמש כעוזר קצין אפסנאות באוגדה 143. מייד בסיום המלחמה נמניתי עם צוות לקחי המלחמה בפיקוד הצפון שמונה על ידי ראש מה"ד, האלוף מאיר זורע. כן הייתה לי הזכות להימנות עם הכותבים  של הספר "הסורים על הגדרות- פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" בו עסקתי בפרק הלוגיסטי של הפיקוד במלחמה. מאמר בנושא פורסם בביטאון צה"ל , "מערכות" בשנה 1998.

 

. עדות האלוף נחמיה קיין בוועדה, פרק ימ"חים, ע' 119. הערה: דוח ועדת אגרנט ועדויות מסוימות הותרו לפרסום ומופיעות באתר של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון    

המוכנות הלוגיסטית של כוחות היבשה למלחמת יום הכיפורים​

 

 

מאמר מאת:  אל"מ (ד') רולנד אלוני

 מן המפורסמות הוא שהמחקרים בהיסטוריה הצבאית עוסקים לרוב בניתוח ולימוד התהליכים המדיניים והצבאיים של מבצעים ומלחמות, ופחות עוסקים בהיבט הלוגיסטי אשר נועד להבטיח את יכולת הפעולה של הכוחות הלוחמים, לביצוע משימותיהם.

ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה בימיה הראשונים ואת האירועים שקדמו למלחמה הקדישה פרק מיוחד למחסני החירום ולמצב, מבחינת הכשירות וההכנות למלחמה. עיקר התייחסות הוועדה היה לימים הראשונים, ימי הגיוס וההתארגנות, לרבות תנועת הכוחות לחזיתות. היו אלה ימים של "התארגנות בשיטת הפניקה" כהגדרת האלוף נחמיה קיין  בוועדת אגרנט". משום הגדרת מטרותיה, הוועדה לא עסקה בפעילות  הלוגיסטית שנמשכה מאז מלחמת ששת הימים, אשר השפעתה על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה הייתה מכרעת.

 

 

 

. במלחמת יום הכיפורים נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לשמש כקצין קישור בפיקוד הדרום, משם עברתי לשמש כעוזר קצין אפסנאות באוגדה 143. מייד בסיום המלחמה נמניתי עם צוות לקחי המלחמה בפיקוד הצפון שמונה על ידי ראש מה"ד, האלוף מאיר זורע. כן הייתה לי הזכות להימנות עם הכותבים  של הספר "הסורים על הגדרות- פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" בו עסקתי בפרק הלוגיסטי של הפיקוד במלחמה. מאמר בנושא פורסם בביטאון צה"ל , "מערכות" בשנה 1998.

 

. עדות האלוף נחמיה קיין בוועדה, פרק ימ"חים, ע' 119. הערה: דוח ועדת אגרנט ועדויות מסוימות הותרו לפרסום ומופיעות באתר של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון    

המוכנות הלוגיסטית של כוחות היבשה למלחמת יום הכיפורים​

 

 

מאמר מאת:  אל"מ (ד') רולנד אלוני

 

מן המפורסמות הוא שהמחקרים בהיסטוריה הצבאית עוסקים לרוב בניתוח ולימוד התהליכים המדיניים והצבאיים של מבצעים ומלחמות, ופחות עוסקים בהיבט הלוגיסטי אשר נועד להבטיח את יכולת הפעולה של הכוחות הלוחמים, לביצוע משימותיהם.

ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה בימיה הראשונים ואת האירועים שקדמו למלחמה הקדישה פרק מיוחד למחסני החירום ולמצב, מבחינת הכשירות וההכנות למלחמה. עיקר התייחסות הוועדה היה לימים הראשונים, ימי הגיוס וההתארגנות, לרבות תנועת הכוחות לחזיתות. היו אלה ימים של "התארגנות בשיטת הפניקה" כהגדרת האלוף נחמיה קיין  בוועדת אגרנט". משום הגדרת מטרותיה, הוועדה לא עסקה בפעילות  הלוגיסטית שנמשכה מאז מלחמת ששת הימים, אשר השפעתה על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה הייתה מכרעת.

 

 

 

. במלחמת יום הכיפורים נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לשמש כקצין קישור בפיקוד הדרום, משם עברתי לשמש כעוזר קצין אפסנאות באוגדה 143. מייד בסיום המלחמה נמניתי עם צוות לקחי המלחמה בפיקוד הצפון שמונה על ידי ראש מה"ד, האלוף מאיר זורע. כן הייתה לי הזכות להימנות עם הכותבים  של הספר "הסורים על הגדרות- פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" בו עסקתי בפרק הלוגיסטי של הפיקוד במלחמה. מאמר בנושא פורסם בביטאון צה"ל , "מערכות" בשנה 1998.

 

. עדות האלוף נחמיה קיין בוועדה, פרק ימ"חים, ע' 119. הערה: דוח ועדת אגרנט ועדויות מסוימות הותרו לפרסום ומופיעות באתר של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון    

המוכנות הלוגיסטית של כוחות היבשה למלחמת יום הכיפורים​

 

 

מאמר מאת:  אל"מ (ד') רולנד אלוני

 

מן המפורסמות הוא שהמחקרים בהיסטוריה הצבאית עוסקים לרוב בניתוח ולימוד התהליכים המדיניים והצבאיים של מבצעים ומלחמות, ופחות עוסקים בהיבט הלוגיסטי אשר נועד להבטיח את יכולת הפעולה של הכוחות הלוחמים, לביצוע משימותיהם.

ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה בימיה הראשונים ואת האירועים שקדמו למלחמה הקדישה פרק מיוחד למחסני החירום ולמצב, מבחינת הכשירות וההכנות למלחמה. עיקר התייחסות הוועדה היה לימים הראשונים, ימי הגיוס וההתארגנות, לרבות תנועת הכוחות לחזיתות. היו אלה ימים של "התארגנות בשיטת הפניקה" כהגדרת האלוף נחמיה קיין  בוועדת אגרנט". משום הגדרת מטרותיה, הוועדה לא עסקה בפעילות  הלוגיסטית שנמשכה מאז מלחמת ששת הימים, אשר השפעתה על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה הייתה מכרעת.

 

 

 

. במלחמת יום הכיפורים נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לשמש כקצין קישור בפיקוד הדרום, משם עברתי לשמש כעוזר קצין אפסנאות באוגדה 143. מייד בסיום המלחמה נמניתי עם צוות לקחי המלחמה בפיקוד הצפון שמונה על ידי ראש מה"ד, האלוף מאיר זורע. כן הייתה לי הזכות להימנות עם הכותבים  של הספר "הסורים על הגדרות- פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" בו עסקתי בפרק הלוגיסטי של הפיקוד במלחמה. מאמר בנושא פורסם בביטאון צה"ל , "מערכות" בשנה 1998.

 

. עדות האלוף נחמיה קיין בוועדה, פרק ימ"חים, ע' 119. הערה: דוח ועדת אגרנט ועדויות מסוימות הותרו לפרסום ומופיעות באתר של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון    

המוכנות הלוגיסטית של כוחות היבשה למלחמת יום הכיפורים​

 

 

מאמר מאת:  אל"מ (ד') רולנד אלוני

 

מן המפורסמות הוא שהמחקרים בהיסטוריה הצבאית עוסקים לרוב בניתוח ולימוד התהליכים המדיניים והצבאיים של מבצעים ומלחמות, ופחות עוסקים בהיבט הלוגיסטי אשר נועד להבטיח את יכולת הפעולה של הכוחות הלוחמים, לביצוע משימותיהם.

ועדת אגרנט, שחקרה את אירועי המלחמה בימיה הראשונים ואת האירועים שקדמו למלחמה הקדישה פרק מיוחד למחסני החירום ולמצב, מבחינת הכשירות וההכנות למלחמה. עיקר התייחסות הוועדה היה לימים הראשונים, ימי הגיוס וההתארגנות, לרבות תנועת הכוחות לחזיתות. היו אלה ימים של "התארגנות בשיטת הפניקה" כהגדרת האלוף נחמיה קיין  בוועדת אגרנט". משום הגדרת מטרותיה, הוועדה לא עסקה בפעילות  הלוגיסטית שנמשכה מאז מלחמת ששת הימים, אשר השפעתה על מוכנות צה"ל למלחמה הבאה הייתה מכרעת.

 

 

 

. במלחמת יום הכיפורים נשלחתי על ידי סגן ראש אג"א לשמש כקצין קישור בפיקוד הדרום, משם עברתי לשמש כעוזר קצין אפסנאות באוגדה 143. מייד בסיום המלחמה נמניתי עם צוות לקחי המלחמה בפיקוד הצפון שמונה על ידי ראש מה"ד, האלוף מאיר זורע. כן הייתה לי הזכות להימנות עם הכותבים  של הספר "הסורים על הגדרות- פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים" בו עסקתי בפרק הלוגיסטי של הפיקוד במלחמה. מאמר בנושא פורסם בביטאון צה"ל , "מערכות" בשנה 1998.

 

. עדות האלוף נחמיה קיין בוועדה, פרק ימ"חים, ע' 119. הערה: דוח ועדת אגרנט ועדויות מסוימות הותרו לפרסום ומופיעות באתר של ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון    

השריון במלחמת ששת הימים  

 

מאמר מאת: סא"ל מיל. אברהם זהר

 

ביום העצמאות, 2012,  נפטר סא"ל מיל. ד"ר עמיעד ברזנר [ חליל ]. ספרו השלישי, על השריון במלחמת ששת הימים " אש לפניו תהלך ", יראה אור בקרוב בהוצאת "מערכות ". מאמר זה נסמך ברובו על ספרו של עמיעד ועל מחקרים שלי ויידע של שנינו בשיחות ארוכות על ההיסטוריה של השריון. חליל , כמו יתר ההיסטוריונים הפעילים ב"יד לשריון", עסק בהיסטוריה והפקת לקחים ממנה ולא ב"מורשת קרב".

 

מלחמת ששת השנים 1967 – 1973

בין יוני 1967  לאוקטובר 1973, ניטשו בין ישראל למדינות ערב שלוש מלחמות, בזו אחר זו: מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה ומלחמת יום הכיפורים ובערבית: אל נכסה אל ת'אניה או חָרבּ 1967 , חָרבּ איסתינזאף [הקזת דם ]; חָרבּ אוקטובר 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

כותרת

טקסט

כותרת

טקסט